Sygesikring

Med henvisning fra din læge kan du få tilskud til psykologbehandling. Medlemmer af "Danmark" kan få yderligere tilskud dog kun i forbindelse med en henvisning.
 
Tilskud gives hvis du tilhører en af nedenstående personkredse:
 
•    Trafik- og ulykkesofre
•    Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
•    Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
•    Pårørende ved dødsfald
•    Personer, der har forsøgt selvmord
•    Kvinder, der som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
•    Personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb
•    Personer med let til moderat depression mellem 18 og 37 år
 
Husk at medbringe henvisningen:
 
Henvisningen skal udstedes senest 12 måneder efter den udløsende begivenhed.
 
En henvisning giver ret til max. 12 samtaler. Dog kan der i tilfælde af depression opnås 2 x 12 samtaler efter henvisning fra egen læge.

JoomSpirit