Priser

En konsultation varer 50-60 minutter og koster kr. 1200.
 
Parsamtaler varer typisk 1, 5 timer og koster kr. 1800.
 
Honorar for at deltage i gruppeforløb afhænger af forløbets længde og antal deltagere. Ret venligst henvendelse.
 
Sygesikring:
 
Ved henvisning fra sin læge kan du få tilskud til psykologsamtaler, således at du selv betaler kr. 400 ved første konsultation og kr. 333 for efterfølgende konsultationer.
 
Der aftegnes fra gang til gang kontant eller på Dankort.

Mine afbudsregler er således at du selv hæfter for egenbetalingen for de aftaler der er indgået med mindre du melder afbud dagen før aftalen og inden kl. 16.
 
Sundhedsordninger og henvisning fra kommunen »
 
Nogle virksomheder benytter en sundhedsordning som typisk kan give ret til 12 psykologsamtaler årligt. Såfremt din virksomhed eller kommune betaler, bedes du til den første konsultation medbringe en skriftlig bekræftelse herpå.

JoomSpirit